Vương Giả Đại Sư Huynh

Tên khác: Wangzhe Da Shixiong

Thời lượng: 4/16

Trạng thái: Đang Cập Nhật

Phát hành: 2023

Xem đại sư huynh toàn năng Giang Bắc Nhiên du hành xuyên thời gian đảm đương vai chính. Bày mưu nghĩ kế xoay chuyển càn khôn.