Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D

Tên khác: Douluo Dalu II: Jueshi Tangmen 3D, Soul Land 2: Peerless Tang Sect 3D

Thời lượng: 49/52

Trạng thái: Đang Cập Nhật

Phát hành: 2023

Phim được cập nhật vào Thứ 7 hàng tuần
Nơi này không có ma pháp, không có đấu khí, không có võ thuật, lại có võ hồn. Sau khi Đường Môn được sáng lập hơn vạn năm trên đại lục Đấu La, Đường Môn suy thoái. Một thế hệ anh tài trời sinh xuất thế, Sử Lai Khắc Thất Quái đời mới liệu có thể trọng chấn Đường Môn, viết nên một khúc nhạc về Tuyệt Thế Đường Môn?