Huyền Thiên Chí Tôn

Thời lượng: 47-48/60

Trạng thái: Đang Cập Nhật

Phát hành: 2023

Tần Vũ, người nắm giữ bức tranh vạn thú, đã trở về từ vạn năm, giơ tay khống chế núi sông, mặt trời và mặt trăng, nâng chân lên phá bầu trời, Huyền Thiên Chí Tôn ta là đấng tối cao.